Wednesday, February 4, 2009


بســم الله الرحمن الرحيم - العمل الإسلامي

AMAL ISLAMI

Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramalah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan".

Surah at Taubah : Ayat 105

KONSEP AMAL ISLAMI DALAM GERAKAN ISLAM

Nadinya - Ubudiyyah ( pengabdian diri kepada Allah )
Nafasnya - Syakhsiyyah ( pembentukkan peribadi mulia )
Amal Islami suatu kepastian bagi iman, kerana Amal Islami adalah berobjektifkan peneguhan agama Allah dan meneguhkan agama Allah itu pula adalah semulia – mulia aktiviti Amal Islami.

SEBAGAI ANGGOTA HARAKAH ISLAMIYYAH

Amal Islami yang mesti dilakukan ialah :

· Pembinaan peribadi muslim ( الفرد المســـلم )

Badan yang sihat قوى الجســــم
Akhlak yang kontan متين الخــــلوق
Minda intelek مثقف الفــــكر
Berdikari قادرا على الكــسب
Sejahtera aqidah ســـليم العقيــدة
Ibadah yang sah صحيح العــــبادة
Mujahadah nafsu مجــــاهدا لنفسـه
Menjaga waktu حريصا على وقتــه
Berdisiplin dalam tugas منظما فى شؤنــــه
Bermanafaat untuk orang lain. نافعـا لــغـــيره
10 bentuk syakhsiyyah yang mesti menghiasi Akhi mujahid.

· Pembentukkan Baitul Muslim ( تـكويـن بيت المســلم )


المحافظة على آداب الإسلام في كل مظاهر الحياة المنزلية و حســـــن اختيـــار الزوجـــــية و حســـــــن تربيـــــــة الأولاد

· Pembimbing masyarakat ( إرشاد المجـتمع )

Sebar dakwah نشـــرالدعوة
Perangi mungkar محاربة المنكر و الرذائل
Suburkan Al makruf تسجيع الأمر بالمعروف

. Membebaskan tanahair ( تــــــــحرير الوطــــــــــن )

· Membetulkan kerajaan ( ا صـــــــــلا ح الحـــكومة )

Sifat kerajaan Islamiyyah :


Rasa tanggungjawab
Keadilan buat semua rakyat
Amanah di atas harta


Kewajipan Kerajaan Islamiyyah :


Menjaga keamanan Menguatkuasa qanun Islami Luaskan sisten Ta’lim Siapkan sarana kekuatan Jaga kesihatan Ra’i manafaat umum Menjaga harta Menguatkan akhlak Menyebarkan dakwah.


Jika Kerajaan Islamiyyah melaksanakan kewajipanNya dan menepati sifatnya. Maka kita sendiri mesti beri WALA’ dan TAAT serta MEMBANTUNYA. Jika tidak maka, NASIHAT dan BIMBING mereka ke jalan yang benar. Sesungguhnya tiada sembahan kepada makhluk dalam perkara menginkari perintah Allah swt.

Mengembalikan binaan negara bagi ummat Islamiyyah.
( اعــــــــادة الـــــــــكيان الدولى للأمـــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــــلامية )

Membebaskan tanahair
Taqrib ketua gerakan mereka
Hidupkan keagungannya
Satukan kedudukan ummat.

Menguasai sebahagian dari dunia dengan menyebarkan daawah
( اســـــــــــــــــــــــــــــتــا ذية العـــــــــــــــالم بنشـــــــــر دعوة الأســـــــلام فى ربوعـــــه )
الـعـــــمـل الإســــــلامي العمل الإجتماعي العمل الجماعي العمل الفردي

KONSEP AMAL TARBAWI.


( Tarbiyyah Amal Islami )


Fikrah

- Syumuliyyah Islam/Amal Jamaei
- Sepak terajang musuh politik.

Amal

- Penampilan/pengalaman
- Penghayatan
- Tekun dan teliti/sedar atau Insaf