Thursday, February 12, 2009RUKUN BAIAH : AGENDA
TARBIYYAH ISLAMIYYAH HARAKIYYAH
YANG EFEKTIF


أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها : الفهم و الإخلاص و العمل و الجهاد و التضحية و الطاعة و الثبات و التجرد و الأخوة و الثقة


MUQADDIMAH

Sekalong doa buat Mujahid Agong Asy – Syahid Al Imam Hassan Al Banna rhm. Sebagai orang yang bertanggungjawab mengemukakan Rukun Baiah . Tahun ini ( 2009 ) adalah tahun yang menggenapkan usia 61 th. kesyahidan beliau . Semoga rohnya bersemadi dikalangan mereka yang mendapat nikmat di sisi Allah swt. [ al Faatihah ]

Semoga Allah swt. terus mencucuri rahmat ke atas Asy – Syahid dan kepada mereka yang mengikut jejak langkahnya untuk memperjuangkan agama Allah swt . Saudaraku yang dihormati sekelian : Hari ini kita sedang menghadapi suatu reality bahawa perjuangan menyambung lidah baginda rasul saw. semakin sengit dan getir . Suatu reality yang memaksa kita memiliki segala kekuatan dalaman dan luaran.


Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya.


Surah Al Anfaal . Ayat : 60


Ulama’ – ulama’ di sepanjang zaman , tidak sunyi dari mencari jalan dan formula demi menyediakan kekuatan ummah , terutamanya kekuatan dalaman dan kestabilan aqidah . Sekalipun perancangan atau konspirasi musuh senantiasa membayangi mereka . Benarlah apa yang disebut oleh Baginda Rasul saw. :


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

Akan senantiasa ada dikalangan ummatku ( bilapun zaman dan dimana pun tempat), mereka yang memperjuangkan kebenaran.

Al Imam Hassan Al Banna antara mereka yang mengemudi Tooifatulhaq tampil dengan Arkanul baiahnya sebagai formula pembinaan kekuatan ummah .

ARKANUL BAIAH .

Arkanul baiah antara otot yang mampu memastikan ketahanan dan kelansungan perjuangan tatkala menghadapi tahaddiyat yang memaksa dan mendesak .

Arkanul baiah juga antara bahan kekuatan dalaman yang berkesan untuk menangkis virus mazmumah yang merosakkan Harakah Islamiyyah . Kejituan intima’ dan keiltizaman individu muslim dengan Harakah Islamiyyah pula banyak dipengaruhi oleh Arkanul Baiah dan sejauh mana penghayatannya.

Akhlak dan disiplin berjamaah turut lengkap apabila setiap gerak langkah menyusun program dan mengatur strategi dibayangi oleh Arkanul baiah . Sedang akhlak atau disiplin merupakan menara tertinggi bagi syiar Harakah Islamiyyah .

Saudara ku yang dihormati sekelian .

Sungguhpun abad ini menyaksikan Harakah Islamiyyah akan menghadapi kelancangan gerakan musuh dengan alat bantu mereka yang serba terkini , namun kita tetap yakin , kemenangan hakiki perjuangan ini tidak akan tergendala , malah semakin hampir . Kemenangan Islam di dalam rekod perjuangan ummah , pula membuktikan bahawa Islam menang dengan tidak semata - mata bergantung kepada kepakaran tenaga dan kecanggihan jentera , tetapi banyak bergantung kepada penghayatan Tarbiyyah Islamiyyah Harakiyyah yang efektif .

Maka Arkanul baiah yang sepuluh adalah antara maddah atau agenda tarbiyyah yang mampu mengkaderkan anggota jamaah dan melengkapkan mereka sebagai Ansarullah .

Saudara ku yang dihormati sekelian .

Kita membincangkan Arkanul baiah , bukan kerana kita taasub kepada Ikhwanul Muslimin sebagaimana yang didakwa oleh individu – individu tertentu . Tetapi kerana kandungannya yang sangat menepati objektif murni Islam itu sendiri .

Pertama : FAHAM الفهم


من يرد الله به خيرا يفقه في الدين


متفق عليه

Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah swt. kebaikan nescaya Ia diberi faham tentang agama .


تفقهوا قبل أن تسودوا

Fahami ( Islam secara mendalam ) sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin .


Ucapan Saiyidina Umar Al Khattab Rha.


Kedua : IKHLAS الإخلاص

Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada sekutu bagiNya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku (di antara seluruh umatku) adalah orang Islam yang awal pertama - (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahNya)".


Surah Al Ana’am . Ayat : 162 - 163


Ketiga : AMAL العمل

Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramallah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan".


Surah At Taubah . Ayat : 105


Keempat : JIHAD الجهاد


Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk (tidak turut berperang) dari kalangan orang-orang yang beriman - selain daripada orang-orang yang ada keuzuran - dengan orang-orang yang berjihad (berjuang) pada jalan Allah (untuk membela Islam) dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang kerana uzur) dengan kelebihan satu darjat. Dan tiap-tiap satu (dari dua golongan itu) Allah menjanjikan dengan balasan yang baik (Syurga), dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu uzur) dengan pahala yang amat besar;


Surah An Nisa’ . Ayat : 95


من مات و لم يغز و لم ينو الغزو مات ميتة جاهلية


Barangsiapa yang mati sedang ia tidak berperang dan tidak pula berniat untuk berperang , matilah ia sebagai mati jahiliyyah . ( Al hadis )

Kelima : PENGORBANAN التضحية


Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka (di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual-belinya itu, dan (ketahuilah bahawa) jual-beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar.


Surah At Taubah .Keenam : TAAT الطاعة


أوصيكم بتقوى الله عزوجل و السمع و الطاعة فإن تأمر عليكم عبد


Aku berwasiat kepada kamu supaya bertaqwa kepada Allah Azza wa Jalla dan dengar serta taat sekalipun pemimpin yang dilantik dikalangan kamu hanyalah seorang hamba abdi .

( Al Hadis , Rujuk Matan Al Arbai’n )

Ketujuh : THABAT الثبات


Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid), dan di antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka pula tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun.

Surah Al Ahzaab . Ayat : 23

Kelapan : TAJARRUD التجرد

(Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: "Ugama Islam, yang kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah kami beribadat".

Surah Al Baqarah . Ayat : 138

Kesembilan : UKHUWWAH الأخوة

Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya).

Surah Al Hujurat . Ayat : 15

Kesepuluh : THIQAH الثقة

Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.

Surah An Nisa’ . Ayat : 65

Saudara ku sekelian :

Sedemikian antara Nas yang sempat ana kemukakan sekadar untuk gambaran asas bahawa kita bukan ta’asub kepada ikhwan kerana mengkaji Arkanul baiah dan beramal dengannya . ( Segalanya adalah kerana sabit nas. ) Kita sedar dan selayaknya kita memahami bahawa menerima pakai teori perlaksanaan amal Islami yang dikemukakan oleh siapa saja tokoh gerakan Islam termasuk Al Imam Hassan Al Banna , mestilah terlebih dahulu mengambil kira natijah qiraat Al Zuruf .

Justeru itu , membaca zuruf perjuangan kita di Malaysia , kita amat perlu kepada pemimpin dan pejuangnya yang menghayati Arkanul baiah . Kita masih menghadapi 1001 kepincangan dalaman untuk menangani konspirasi musuh . Bagaimana masih ada anggota jamaah PAS yang tidak memahami Islam dengan sejelas – jelasnya yang akhirnya mencacatkan dakwah dan perjuangannya .


Maka rukun baiah yang pertama iaitu Al Fahmu dengan usul 20 nya , boleh membantu untuk kita mengatasi masaalah tasawwur atau kefahaman yang masih kabur . Usul 20 mengemukakan sekurang – kurangnya 11 asas kefahaman mengenai Islam .

1. Kesyumulan Islam
2. Sumber asas hukum – hukum Islam
3. Hakikat Iman 4. Siasah Syari’yyah
5. Masaalah Khilafiyyah
6. Bagaimana menangani perkara – perkara bida’ah
7. Martabat orang – orang soleh / alim ulama’
8. Bagaimana berinteraksi dengan quran dan sunnah
9. Asas Amal
10. Martabat ilmu dan fungsi aqal
11. Isu kafir mengkafir .

Begitulah juga rukun – rukun baiah yang lain . Antara yang paling ketara masaalah yang kita hadapi dalam jamaah kita di Malaysia , sehingga Arkanul baiah amat relevan untuk dihayati atau diamali , ialah persoalan ukhuwwah taat, pengorbanan , tajarrud , thiqah sehingga persoalan ikhlas kadangkala turut mengkronikkan masaalah dalaman jamaah .

Saudara ku yang dihormati sekelian .

Arkanul baiah melalui rukunnya yang pertama Al Fahmu , akan menyelesaikan kedangkalan fikrah dan kefahaman tentang Islam yang mana ianya satu ruang yang memungkinkan pejuangnya tersasar dan terseleweng dari hadaf perjuangan .

Arkanul baiah melalui rukunnya yang kedua Al Ikhlas , akan menamatkan krisis ego dan maslahah peribadi serta politik cantas sekaligus melengkapkan syarat kemenangan bagi sebuah Harakah Islamiyyah .

Arkanul baiah melalui rukunnya yang ketiga Al Amal , akan mengatasi masaalah overlap dan krisis tenaga dalam jamaah . Ianya turut mengatifkan jamaah dalam pelbagai lapangan amal Islami . Al Amal melahirkan individu pejuang dan jamaah haraki yang hakiki melalui maratibnya yang tujuh :

· إصلاح النفس Pengislahan jiwa .
· قوي الجسد Jasad yang kuat
· متين الخلق Akhlak yang kontan
· مثقف الفكر Fikrah yang intelek
· قادرا على الكسب Mampu berdikari
· سليم العقيدة Aqidah yang sejahtera
· صحيح العبادة Ibadah yang sah
· مجاهدا لنفسه Mujahadatun nafs
· حريصا على وقته Memelihara waktu
· منظما في شئونه Kerja yang bertanzim
· نافعا لغيره Bermanafaat untuk orang lain .

· تكوين البيت المسلم ·
إرشــاد المجتمع · تحرير الوطن ·
إصلاح الحكومة ·
إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية بتحرير أوطانها و إحياء مجدها و تقريب ثقافتها و جمع كلمتها حتى يؤدى ذلك كله إلى إعادة الخلافة المفقودة و الوحدة المنشــــدة ·
أستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله

Arkanul baiah melalui rukunnya yang keempat , Al Jihad , melahirkan pejuang yang meletakkan Islam di atas segala kepentingan hidup yang lain , serta bermati – matian mempertahankan kesucian Islam sehingga musuh tidak boleh memandang ringan terhadap perjuangan Islam .

Arkanul baiah melalui rukunnya yang kelima , At Tadhiyyah , menguatkan jamaah dengan kesediaan pejuang – pejuang untuk mewaqafkan diri dan berkorban apa sahaja . Hal ini melancarkan gerakkerja dan menyelesaikan masaalah “ main alasan ” yang sering mengundang ketergendalaan operasi dan strategi .

Arkanul baiah melalui rukunnya yang keenam , At Thoa’h , menghidupkan jentera jamaah dan mengemaskini pergerakan sehingga mencapai hadaf dengan jaya . Ia jua bererti segala lubang musuh untuk memecah kesatuan jamaei tertutup rapat . Segala arahan dan peraturan jamaah dapat direalisasikan sebagai mana yang dirancang .

Arkanul baiah melalui rukunnya yang ketujuh , As Thabat , memanjangkan hayat perjuangan sehingga tahkik ghayah dapat dicapai , sekalipun perjuangan itu berlansung dalam lingkaran mustakbirin yang senantiasa menanti peluang untuk menghancurkan gerakan Islam dengan usaha mereka yang bertubi – tubi .

Arkanul baiah melalui rukunnya yang kelapan , At Tajarrud , membawa pejuang – pejuang Islam keluar dari krisis wala’ dan dilema fikrah , mereka akan selamat dari lambaian دعاة على أبواب جهنم . Sehingga seluruh minda , fizikal dan roh mereka semata – mata untuk Islam .

Arkanul baiah melalui rukunnya yang kesembilan , Al Ukhuwwah , menyelamatkan perjuangan dari binasa angkara tanazu’ dan krisis peribadi anggota jamaah . Sekaligus mencetus kombinasi kerja yang jitu setelah mengikis prasangka dan su’uz Zhon dengan semangat persaudaraan Islam yang tinggi .

Arkanul baiah melalui rukunnya yang kesepuluh , Ath Thiqah , menutup ruang musuh untuk memporak - perandakan jamaah , serentak itu terbentuk suasana tenang dan harmoni yang memungkinkan rahsia jamaah terpelihara dan gerakkerja jamaah secara detail dapat dihalusi dan dinilai dengan bijaksana . Pengagihan tugas dan pengarahan tanggung jawab dapat dilansungkan dengan sebaik mungkin sedang ia antara asas kekuatan dalaman .

PENUTUP

Jelasnya , Arkanul baiah adalah unsur positif ke arah kesempurnaan syakhsiyyah Islamiyyah dan Jamaah Harakiyyah .


PUISI DAKWAH
(Suatu inspirasi dari Arkanul Bai`ah)


Katakanlah, “Inilah jalanku, aku mengajak kalian kepada Allah dengan bashiroh, aku dan pengikut-pengikutku – mahasuci Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik”.


Ikhwah wal Akhawat, Para Da`ie !!


Jalan dakwah panjang terbentang jauh ke depan
Duri dan batu terjal selalu mengganjal,
lurah dan bukit menghadang
Ujungnya bukan di usia, bukan pula di dunia
Tetapi Cahaya Maha Cahaya,
Syurga dan Redha Allah

Cinta adalah sumbernya,
hati dan jiwa adalah rumahnya
Pergilah ke hati-hati manusia ajaklah ke jalan Rabbmu

Nikmati perjalanannya, berdiskusilah dengan bahasa bijaksana
Dan jika seseorang mendapat hidayah keranamu Itu lebih baik dari dunia dan segala isinya…


Ikhwah wal Akhawat, Para Junudud Dakwah !!

Pergilah ke hati-hati manusia ajaklah ke jalan Rabbmu

Jika engkau cinta maka dakwah adalah FAHAM
Mengerti tentang Islam,
Risalah Anbiya dan warisan ulama Hendaknya engkau fanatik dan bangga dengannya
Seperti Mughirah bin Syu’bah di hadapan Rustum Panglima Kisra


Jika engkau cinta maka dakwah adalah IKHLAS
Menghiasi hati, memotivasi jiwa untuk berkarya
Seperti Kata Abul Anbiya,
“Sesungguhnya sholatku ibadahku, hidupku dan matiku semata bagi Rabb semesta”
Berikan hatimu untuk Dia, katakan “Allahu ghayatuna


Jika engkau cinta maka dakwah adalah AMAL
membangun kejayaan ummat bila dan di mana saja berada
yang bernilai adalah kerja bukan semata ilmu apalagi lamunan
Sasarannya adalah perbaikan dan perubahan, al ishlah wa taghyir
Dari diri pribadi, keluarga, masyarakat hingga negara
Tingkatkan kerja secara tertib untuk mencapai nusrah dari Allah

Jika engkau cinta maka dakwah adalah JIHAD
Sungguh-sungguh di medan perjuangan melawan kebatilan.
Tinggikan kalimah Allah rendahkan kalimah syaitan durjana
Kerja keras tak kenal lelah adalah rumusnya,
Tinggalkan kemalasan, lamban, dan berpangkutangan


Jika engkau cinta maka dakwah adalah TAAT
Kepada Allah dan Rasul, Alqur-an dan Sunnahnya
serta orang-orang bertaqwa yang tertata
Taat adalah wujud syukurmu kepada hidayah Allah
nikmat akan bertambah melimpah penuh berkah


Jika engkau cinta maka dakwah adalah TADHHIYAH,
Bukti kesetiaan dan kesiapan memberi, pantang meminta
Bersedialah banyak kehilangan dengan sedikit menerima
Karena yang disisi Allah lebih mulia, sedang di sisimu fana belaka
Sedangkan tiap titisan keringat berpahala lipat ganda


Jika engkau cinta maka dakwah adalah THABAT,
Hati dan jiwa yang tegar walau banyak rintangan
Buah dari sabar meniti jalan, teguh dalam barisan
Istiqomah dalam perjuangan dengan kaki tak tergoyahkan
Berjalan lempang jauh dari penyimpangan

Jika engkau cinta maka dakwah adalah TAJARRUD
Ikhlas di setiap langkah menggapai satu tujuan
Padukan seluruh potensimu libatkan dalam jalan ini,
Engkau da’i sebelum apapun adanya engkau
Dakwah tugas utamamu sedang lainnya hanya sampingan


Jika engkau cinta maka dakwah adalah TSIQOH
Kepercayaan yang dilandasi iman suci penuh keyakinan
Kepada Allah, Rasul, Islam, Qiyadah dan Junudnya
Hilangkan keraguan dan pastikan kejujurannya…
Karena inilah kafilah kebenaran yang penuh berkah

Jika engkau cinta maka dakwah adalah UKHUWAH
Lekatnya ikatan hati berjalin dalam nilai-nilai persaudaraan
Bersaudaralah dengan muslimin sedunia, utamanya mukmin mujahidin
Salamatus Shodri merupakan syarat terendahnya,
Itsar bentuk tertingginya
Dan Allah yang mengetahui menghimpun hati-hati para da’ie dalam cinta-Nya
berjumpa karena taat kepada-Nya
Melebur satu dalam dakwah ke jalan Allah, saling berjanji untuk menolong syariat-Nya


Nukilan :
Akhukum FiLlah,
Ahmad Akhyari Ismail, UIN Jakarta.